فروشگاه اینترنتی تالی
یزد
35303787 -035
شنبه-پنج شنبه: 09:00 - 19:00

اسپری تقویتی بنسای

20,000 تومان

  • قابل استفاده برای تمامی انوع بن سای
  • حاوی تمامی عناصر ماکرو و میکرو مورد نیاز بن سای
  • تامین کامل نیاز غذایی بن سای
  • جلوگیری ازبرگ ریزی بن سای
  • فع زردی و علایم کمبود عناصر غذایی گیاه