فروشگاه اینترنتی تالی
یزد
35303787 -035
شنبه-پنج شنبه: 09:00 - 19:00

کپسول محرک رشد

15,000 تومان

حاوی عناصر کامل غذایی ماکرو و میکرو، اسیدهای آمینه، جلبک دریایی، هورمونها و مخرک های رشد گیاه سبب افزایش رشد، سرسبزی، گلدهی و مقاومت گیاه می شود